Ubytovací řád

Ubytovací řád Chalupy Mlýnický Dvůr čp. 3 pro přechodné ubytování
(ve smyslu ustanovení § 754 Občanského zákoníku)
Vážení návštěvníci. Níže je uveden ubytovací řád Chalupy Mlýnický Dvůr čp. 3.
Tento řád je povinen dodržovat každý ubytovaný bez výjimek. Prosíme o pečlivé přečtení.
- K ubytování musí být každý host řádně přihlášen. Za tím účelem je povinen ihned při příchodu
  předložit občanský průkaz nebo platný cestovní pas.
- Před ubytováním je nájemník povinen doplatit cenu pobytu a složit vratnou kauci a místní poplatek.
  Z této kauce má právo pronajímatel při ukončení pobytu odečíst případné škody
  způsobené nájemcem.
- Týdenní ubytování je od soboty do soboty: nástup od 14 - 18 hodiny, odjezd od 8 - 10 hodin
  (dle domluvy)
- Užívat pronajatou chalupu může jen počet nahlášených osob. Zákaz pobývání nenahlášených osob.
- V celém objektu je zákaz kouření a používání ohně.
- Bez povolení pronajímatele není povolen pobyt psů a jiných drobných zvířat.
- Nájemce je povinen řádně užívat prostory vyhrazené k ubytování.
- Bez souhlasu pronajímatele nesmí nájemce přemisťovat nábytek a provádět jakékoliv změny.
- Vybavení v objektu je nájemce povinen užívat tak, aby nezpůsobil pronajímateli zbytečné škody.
- V celém objektu je nutno udržovat čistotu a pořádek.
- Před opuštěním objektu musí nájemce zavřít okna a zamkmout dveře.
- Rozdělávání ohně pouze na vyhrazeném ohništi
- Nájemce je povinen uvést užívané prostory před odjezdem do původního stavu v jakém mu byly
  zanechány, tj. uklizeno.

- Zákaz kouření v celém objektu.
- Zjištěné závady ihned nahlásit pronajímateli, nájemce uhradí věci poškozené vlastním zaviněním.
- Při odjezdu je nájemník povinen uhradit spotřebu energie.
- Pronajímatel objekt zkontroluje a objekt přebírá před nájemci . Při zjištění závad se odečítá daná cena z kauce.
- Pokud byl shledán objekt v pořádku vratná kauce se vrací. Doplácí se jen spotřeba energie.